Kontakt

FUNDACJA ROZWOJU NAUKI W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ

IMIENIA ALEKSANDRA I ZBIGNIEWA WASIUTYŃSKICH

SIEDZIBA FUNDACJI

POLITECHNIKA WARSZAWSKA, WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ

AL ARMII LUDOWEJ 16, lokal 111, 00-637 WARSZAWA

TEL.: (22) 825 59 37; (22) 825 35 72; FAX: (22) 825 89 46

e-mail: H.Zobel@il.pw.edu.pl

 

KONTO BANKOWE FUNDACJI

ING BANK SLĄSKI S.A., ODDZIAŁ W WARSZAWIE NR 205

UL. PUŁAWSKA 2 , 02-566 WARSZAWA

 

20 1050 1038 1000 0005 0127 3098

 

Wpłaty z tytułu 1% odpisu od PIT – 84 1050 1025 1000 0092 2121 5404

 

KRS: 0000332229                  REGON: 012502034              NIP: 7010340155