Działalność fundacji

Fundacja Rozwoju Nauki w zakresie Inżynierii Lądowej imienia Aleksandra i Zbigniewa Wasiutyńskich powstała w 1990 roku. Jej założycielami są Prezes Polskiej Akademii Nauk i Rektor Politechniki Warszawskiej.

Celem działalności jest popieranie rozwoju badań i studiów naukowych w Rzeczypospolitej Polskiej w wyżej wymienionym zakresie, a szczególności w dziedzinach które uprawiali patroni tj. drogownictwo, kolejnictwo, mostownictwo i mechanika stosowana.

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w kraju i za granicą w następujących zakresach:

 • Badania naukowe i prace rozwojowe w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;
 • Działalność wydawnicza;
 • Działalność poligraficzna;
 • Reklama;
 • Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.

Fundacja działa przez:

 • finansowe wspieranie badań i studiów prowadzonych przez osoby fizyczne, osoby prawne lub placówki naukowe,
 • zakupy aparatury badawczej i wydawnictw naukowych dla państwowych i innych placówek naukowych,
 • finansowe wspieranie udziału pracowników naukowych w konferencjach naukowych i zagranicznych,
 • fundowanie krajowych i zagranicznych stypendiów naukowych dla pracowników naukowych i wybitnie uzdolnionych studentów,
 • wspomaganie zbiorowych przedsięwzięć rozwijających inżynierię lądową,
 • przyznawanie nagród osobom fizycznym lub prawnym z tytułu ich osiągnięć naukowych.